DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

ZWARTBEKGRONDEL

Latijnse naam : Neogobius melanostomus  /   Taxon: BAARSACHTIGEN

Neogobius melanostomus


Onderorde: Gobiidae (grondels)

Familie: Perciformes (baarsachtigen)

Wetenschappelijke naam: Neogobius melanostomus

Kenmerken:

Lengte tot 25 cm. De zwartbekgrondel is een plompe gedrongen vis met een brede kop en ogen hoog op de kop. Lichaam is bruingrijs met bruine vlekken op de zijlijn. Het mannetje is in de paartijd zwart met witgele vlekken op de flanken. De zwartbekgrondel heeft twee gescheiden rugvinnen. De voorste heeft vijf tot zeven vinstralen en een kenmerkende zwarte vlek. Bij juvenielen heeft deze vlek een lichte rand. De achterste rugvin is duidelijk langer en heeft 13-16 vinstralen. De buikvinnen zijn aaneengegroeid en vormen een zuignap.

Habitat:

De zwartbekgrondel komt voornamelijk voor in de zee en kustwateren, maar ook in rivieren (zowel in brak als zoet water). De vis prefereert water met veel schuilplaatsen als rotsen, basaltblokken of beschoeiing. De soort is algemeen op de Hoeksche Waard.

Levenswijze:

Leeft vooral op de bodem en eet bodemdiertjes als kreeftachtigen, mossels, insectenlarven, wormen en kleine vissen. Voortplanting vindt plaats in het voorjaar, waarbij enkele honderden eitjes worden afgezet.

Voorkomen:

Exoot, komt oorspronkelijk voor in de Donau, de Zwarte Zee, de Kaspische Zee en in de Zee van Azov. De soort komt voor rondom de Hoeksche Waard. Her en der binnendijks aanwezig.

Beeldmateriaal:Verspreiding Zwartbekgrondel

Foto 1: Zwartbekgrondel (volwassen)

Foto 2: Zwartbekgrondel (volwassen)

Foto 3: Zwartbekgrondel (volwassen) © Sander van de Linde