DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

RUISVOORN

Latijnse naam : Scardinius erythrophtalmus  /   Taxon: KARPERACHTIGEN

Scardinius erythrophtalmus


Onderorde: Cypriniformes (karperachtigen)

Familie: Cyprinidae (echte karpers)

Wetenschappelijke naam: Scardinius erythrophtalmus

Kenmerken:

Lengte tot 45 cm. De ruisvoorn heeft een zijdelings sterk afgeplat lichaam met een hoge rug. De rug is zilver tot messingkleurig, de flanken zijn groen tot goudkleurig en de buik is wit. De rugvin staat achter de buikvinnen en heeft 10-12 vinstralen. De buik- en anaalvin (12-15 vinstralen) is rood van kleur. De overige vinnen kunnen ook rood van kleur zijn. Jonge ruisvoorns missen de rode kleur in de vinnen en zijn geheel zilverwit. Op de zijlijn zitten 40-43 schubben. De bek is bovenstandig met een bijna recht omhoog lopende mondspleet. De iris van de ruisvoorn is geel. Tijdens de paaitijd heeft het mannetje paaiuitslag (witte knobbeltjes) op de kop en rug.

Habitat:

Helder stilstaand en stromend water als grote meren, plassen, kanalen, sloten, rivieren en beken. De ruisvoorn prefereert ondiepe en plantenrijke wateren. De soort is algemeen op de Hoeksche Waard.

Levenswijze:

Jonge ruisvoorns eten voornamelijk watervlooien. Verder bestaat het voedsel uit insecten,  insectenlarven en plantendelen. De paaitijd is van mei tot juli (watertemperatuur boven 15°C). De eieren worden afgezet aan water- en oeverplanten. De ruisvoorn is geslachtsrijp na twee tot drie jaar en is dan rond 15 cm lang.

Beeldmateriaal:Verspreiding Ruisvoor

 

Foto 1: Ruisvoorn (volwassen) 

Foto 2: Ruisvoorn (volwassen) © Sander van de Linde

Foto 3: Ruisvoorn (juviniel met visbloedzuiger) © Sander van de Linde