DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

KL. MODDERKRUIPER

Latijnse naam : Cobitis taenia  /   Taxon: KARPERACHTIGEN

Cobitis taenia


Orde: Cypriniformes (karperachtigen)

Familie: Cobitidae (modderkruipers)

Wetenschappelijke naam: Cobitis taenia

Kenmerken:

De kleine modderkruiper is de kleinste van de drie in de Benelux inheemse modderkruipers. De kleine modderkruiper wordt 10 tot 14 cm groot. Het is een zeer beweeglijk, wormachtig visje met een fraai patroon van donkere vlekken op zijn flanken. Ter verdediging heeft hij een kleine uitklapbare stekel onder zijn oog. Aan zijn bek zitten zes korte tastdraden die hij gebruikt om `s nachts naar voedsel te zoeken op de bodem. Overdag verschuilen ze zich in de modder. 's Nachts zwemmen ze graag.

Habitat:

Kleine modderkruipers komen in een groot aantal watertypen voor, zoals sloten, beekjes en meren, verspreid over heel Nederland. Daarbij prefereert de kleine modderkruiper in tegenstelling tot de grote modderkruiper een hardere ondergrond. De soort ondervindt geen bedreigingen in Nederland voor wat betreft zijn overleving. Elders in Europa is deze vissoort zeldzaam en staat daarom op de rode lijst van diverse Europese landen. De soort is beschermd krachtens een internationaal verdrag (Conventie van Bern). In 1973 werd de soort opgenomen in de toenmalige Natuurbeschermingswet en kwam daardoor automatisch in de Flora- en faunawet. De soort is plaatselijk algemeen op de Hoeksche Waard.

Levenswijze:

Kleine modderkruipers zijn met name in de schemering en ’s nachts actief, overdag rusten ze verscholen tussen de vegetatie of ingegraven in de bodem met enkel hun kop eruit stekend. Ze voeden zich door bodemsubstraat op te happen en daaruit eetbare deeltjes te filteren. Het dieet bestaat uit zoöplankton, kleine macrofauna, algen en dood organisch materiaal. 

Beeldmateriaal:Verspreiding Bittervoorn

Foto 1: bittervoorn (volwassen vrouw)

Foto 2: Bittervoorn (volwassen man) © Sander van der Linde

Foto 3: Bittervoorn (jman en vrouw in kleed) © Petr Tyl