DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

VROEGE GLAZENMAKER

Latijnse naam : Aeshna isosceles  /   Taxon: ECHTE LIBELLEN

Aeshna isosceles


Onderorde: echte libellen

Familie: glazenmakers (Aeshnidae)

Wetenschappelijke naam: Aeshna isosceles

Kenmerken imago (zie foto 6):

62-68 mm. Grote oranje-bruingekleurde glazenmaker. Op het achterlijf bevindt zich een zwarte rugstreep. Op het tweede segment zit een gele spijkervormige vlek. Uitgekleurde exemplaren hebben groene ogen, twee gele banden op het borststuk en doorzichtige vleugels.

Kenmerken larve (nimf) (zie foto 1 t/m 3):

38-44 mm. De kop van de nimf heeft een typische aeshnid vorm. Ogen zijn breder dan lang en de achterrand van de ogen is licht gebogen. De lengte van het vangmasker is ongeveer 3 – 3,2 keer de basis breedte (zie foto 4.) Op het achterlijf zijn zijdelingse stekels aanwezig op segmenten 6-9. De stekels op segment 6 zijn altijd klein. De stekels op segment 9 reikt tot voorbij de helft van het 10e segment. De lengte van de cerci is ongeveer tweederde van de lengte van de paraproct (zie foto 5.)

Levenscyclus:

De vroege glazenmaker heeft een levenscyclus van één of twee jaar. De eitjes worden door het vrouwtje afgezet in levende en dode plantendelen. De (eerste) winter wordt doorgebracht als larve. De larven sluipen uit vanaf eind april tot eind juli, met een piek in de tweede helft van mei en de eerste helft van juni. De laatste imago’s vliegen doorgaans tot eind augustus.

Habitat:

Schone stilstaande wateren met een goed ontwikkelde verlandings- en oevervegetatie (zoals krabbescheer, kikkerbeet, riet, lisdodde en egelskop). Vooral in laagveenmoerassen en plassen met vergelijkbare vegetatie, maar steeds vaker ook bij matig voedselrijke vennen. Soms ook bij vegetatierijke kanalen of traag stromende beken. De larve leeft tussen ondergedoken waterplanten en uit het water stekende planten in de oeverzone. Deze soort is vrij algemeen op de Hoeksche Waard.

Beeldmateriaal:Verspreiding vroeg glazenmaker

Foto 1: larve vroege glazenmaker (vrouw) net verveld © Sander van der Linde

Foto 2: buikzijde vroege glazenmaker (vrouw) larve © Sander van der Linde

Foto 3: larve vroege glazenmaker (vrouw) © Sander van der Linde

Foto 4: detail larve vroege glazenmaker vangmasker © Sander van der Linde

Foto 5: detail larve vroege glazenmaker cerci i.r.t paraproct © Sander van der Linde

Foto 6: imago van vroege glazenmaker

Foto 7: Verspreidingskaart van de soort op de Hoeksche Waard © Theo Schuurmans