DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

GROTE KEIZERLIBEL

Latijnse naam : Anax Imperator  /   Taxon: ECHTE LIBELLEN

Anax Imperator


Onderorde: echte libellen

Familie: glazenmakers (Aeshnidae)

Wetenschappelijke naam: Anax Imperator

Kenmerken imago (zie foto 6):

73-82 mm. Zeer grote en opvallende glazenmaker met een vrijwel ongetekend groen borststuk en zonder schouderstrepen. Het achterlijf van het mannetje is hemelsblauw met een zwarte lengtestreep. Het oog is groen met een blauwe tint op de bovenzijde. Het vrouwtje heeft een flets blauw tot blauwgroen achterlijf met een bredere streep dan het mannetje. De ogen zijn groen.

Kenmerken larve (nimf) (zie foto 1 t/m 3):

45-56 mm. Zeer grote larve. De kop van de nimf is rond met ogen die langer zijn dan breed. De achterrand van de ogen loopt parallel aan de achterrand van de kop. Het vangmasker is lang en slank, de lengte meer dan 3,5 keer de basis breedte (zie foto 4.) Op het achterlijf zijn zijdelingse stekels aanwezig op segmenten 7-9 (zie foto 5.)

Levenscyclus:

De eitjes worden door het vrouwtje, meestal in drijvend plantenmateriaal, afgezet. De larven van de grote keizerlibel overwinteren één of twee keer. Larven die één winter overwinteren sluipen uit van juni tot eind augustus. Larven die een tweede winter doorbrengen doen dit als volgroeide larve. Deze larven sluipen in mei al uit. De laatste imago’s vliegen tot eind oktober.

Habitat:

De grote keizerlibel komt voor bij allerlei watertypen, zoals plassen, poelen, vijvers, sloten en langzaam stromende wateren. De Larven leven tussen ondergedoken waterplanten dicht bij het wateroppervlak en vaak in ondiep water. Deze soort is vrij algemeen op de Hoeksche Waard.

Beeldmateriaal:verspreiding grote keizerlibel

Foto 1: larve grote keizerlibel (vrouw) © Sander van der Linde

Foto 2: larve grote keizerlibel (vrouw) © Sander van der Linde 

Foto 3: jonge larven grote keizerlibel © Sander van der Linde

Foto 4: detail larve grote keizerlibel vangmasker © Sander van der Linde

Foto 5: detail larve grote keizerlibel cerci i.r.t paraproct © Sander van der Linde

Foto 6: imago van grote keizerlibel

Foto 7: Verspreidingskaart van de soort op de Hoeksche Waard © Theo Schuurmans