DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

DE MODDERKRUIPERS

DE MODDERKRUIPERS

AQUATISCHE WERKGROEP

AQUATISCHE WERKGROEP

HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP EN RAVON

BLAUWE GLAZENMAKER

Latijnse naam : Aeshna cyanea  /   Taxon: ECHTE LIBELLEN

Aeshna cyanea


Onderorde: echte libellen

Familie: glazenmakers (Aeshnidae)

Wetenschappelijke naam: Aeshna cyanea

Kenmerken imago (zie foto 5):

67-76 mm. Grote glazenmaker. De enige glazenmaker waarbij de vlekken op de bovenkant van de laatste achterlijfsegmenten met elkaar verbonden zijn (lantaarntje). De zijkant van het borststuk is geelgroen met twee donkere strepen. Op het tweede segment zit een geelgroene spijkervormige vlek. Het mannetje heeft blauwgekleurde ogen en blauwe vlekken op de zijkant en de laatste achterlijfsegmenten. De overige vlekken op het achterlijf zijn geelgroen. Bij het vrouwtje zijn alle lichte delen geelgroen en de ogen bruin.

Kenmerken larve (nimf) (zie foto 1 en 2):

38-48 mm. De kop van de nimf heeft een typische aeshnid vorm. Ogen zijn breder dan lang. Het vangmasker is lang en slank, de lengte meer dan 3,5 keer de basis breedte (zie foto 3.) Op het achterlijf zijn zijdelingse stekels aanwezig op segmenten 6-9. De stekels op segment 6 zijn prominent aanwezig. De stekel op segment 9 steekt voorbij de helft van het 10e segment. De lengte van de cerci is ongeveer de helft van de lengte van de paraproct  (zie foto 4.)

Levenscyclus:

De blauwe glazenmaker heeft een levenscyclus van doorgaans twee jaar. De eitjes worden door het vrouwtje afgezet rottende en of mossige dode plantendelen nabij het water. De eitjes overwinteren de eerste winter en na de tweede winter sluipen de larves uit in de maanden juni tot augustus. De laatste imago’s vliegen tot in november.

Habitat:

De blauwe glazenmaker is weinig kieskeurig en plant zich voort in allerlei voedselrijke en sterk beschaduwde stilstaande wateren als bosplassen, tuinvijvers (ook in stedelijk gebied), sloten en poelen in de directe omgeving van houtopstanden. Soms ook bij traag stromende beken en rivieren. Deze soort is vrij algemeen op de Hoeksche Waard.

Beeldmateriaal:verspreiding blauwe glazenmaker

Foto 1: larve blauwe glazenmaker (vrouw) © Sander van der Linde

Foto 2: larve blauwe glazenmaker (vrouw) © Sander van der Linde

Foto 3: detail larve blauwe glazenmaker vangmasker © Sander van der Linde

Foto 4: detail larve blauwee glazenmaker cerci i.r.t paraproct © Sander van der Linde

Foto 5: imago van blauwe glazenmaker (eierleggend)

Foto 6: Verspreidingskaart van de soort op de Hoeksche Waard © Theo Schuurmans